Perfil do Autor

Andrés-Rodríguez, N. F., Doctor en Farmacia Farmacéutico comunitario en Vigo, Pontevedra, España. Grupo Berbés de Investigación y Docencia en Atención Farmacéutica, España., EspanhaActa Farmacêutica Portuguesa - ISSN: 2182-3340